Antras laiškas Timotiejui: autorystė ir datavimas

Antrą laišką Timotiejui greičiausiai parašė ne Paulius, o vienas iš jo mokinių. Jei laišką parašė ne Paulius, tuomet jis buvo parašytas pirmojo amžiaus pabaigoje arba antrojo amžiaus pradžioje.

Pastoraciniai Pauliaus laiškai?

Antras laiškas Timotiejui yra žinomas kaip vienas iš trijų „pastoracinių laiškų“. Šiuose laiškuose gausu nurodymų krikščionių bendruomenių vadovams dėl pastoracinės veiklos. Manoma, kad pastoracinius laiškus parašė Paulius ir jie buvo adresuoti vienam iš Pauliaus bendradarbių, šiuo atveju Timotiejui, gyvenusiam Efeze.
Žvelgiant iš istorinės perspektyvos turbūt nėra teisinga sakyti, kad šiuos laiškus parašė Paulius, nes:

  • žodžių vartosena ir stiliumi pastoraciniai laiškai labai skiriasi nuo „tikrųjų“ Pauliaus laiškų
  • pastoraciniai laiškai suponuoja tam tikrą įkalinimo laikotarpį, kurį sunku suderinti su kitais Naujojo Testamento laikotarpiais; 
  • minimi bendruomenėse vykę pokyčiai, kurie Pauliaus laikais dar nebuvo įvykę.

Pauliaus mokinys

Tikėtina, kad šiuos laiškus parašė vienas iš Pauliaus mokinių jau praėjus keliems dešimtmečiams po Pauliaus mirties. Šis mokinys tikriausiai juos parašė, nes atsirado skirtingų nuomonių apie taip, kaip Pauliaus aiškino tikėjimą. Rašydamas Pauliaus vardu, mokinys galėjo prisiimti autoritetą. To meto filosofijos mokyklose taip pat buvo įprasta, kad mokiniai rašydavo laiškus mirusio mokytojo vardu. Tai  padėdavo jiems atsakyti į ginčijamus klausimus ir patarti aktualiais klausimais.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime