Antras laiškas tesalonikiečiams: struktūra

Antras laiškas tesalonikiečiams atrodo tarsi tam tikras Pirmo laiško tesalonikiečiams perdarytas variantas.

Turinio santrauka

Kaip Pirmas laiškas tesalonikiečiams, taip ir Antras laiškas tesalonikiečiams prasideda pagal nustatytą modelį: siuntėjas, adresatai, sveikinimas ir padėka Dievui už laiško gavėją. 2 Thessalonians 1:1-2 įtraukti tie patys siuntėjai ir adresatai bei sveikinimas („Malonė jums ir ramybė...“).
Antrame laiške tesalonikiečiams 1: 3-5 mes matome trumpą padėką, kuri tiesiogiai veda prie Kristaus atėjimo aprašymo ir teismo, kuris jį lydės. Kristaus atėjimo vėlavimo priežastis nurodoma Antro laiško tesalonikiečiams 2 skyriuje. Antrame laiške tesalonikiečiams 3:1-16 tikintieji, kurie apleidžia savo darbą, kviečiami dirbti. Laiškas baigiasi Antro laiško tesalonikiečiams 3: 17-18 baigiamaisiais sveikinimais.

Struktūra

1:1-2

 siuntėjai, adresatai ir sveikinimai

1:3-5

 padėka

1:6-12

 Kristaus atėjimas ir teismas

2:1-17

 Kristaus atėjimo atidėjimo priežastis

3:1-16

 kvietimas neapleisti darbo

3:17-18

 baigiamieji sveikinimai

hand-swipe-horizontalSwipe to see all the data

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime