Antras laiškas tesalonikiečiams: autorystė ir datavimas

Antrasis laiškas tesalonikiečiams parašytas Pauliaus vardu, tačiau tebevyksta diskusijos dėl laiškos autorystės ir datavimo.

Autorystė

Svarstant apie laiško autorystę tenka įvertinti tokius pastebėjimus:

  • Maždaug trečdalį Antro laiško tesalonikiečiams žodžių ir frazių sutinkame ir Pirmame laiške tesalonikiečiams ir tai gali sukelti minčių, kad Antras laiškas tesalonikiečiams yra pertvarkytas Pirmo laiško tesalonikiečiams tekstas.
  • Dviejų laiškų tesalonikiečiams tonas nėra tas pats. Pirmo laiško tesalonikiečiams tonas yra šiltas ir susirūpinęs, o Antro laiško tesalonikiečiams parašytas labiau objektyviu stiliumi.
  • Apie laikų pabaigą, Kristaus atėjimą abu laiškai kalba šiek tiek skirtingai. Yra manančių, jog tokia įvairovė per didelė, kad ją būtų užrašęs vienas autorius. 
  • Antrame laiške tesalonikiečiams išsamiai aprašoma bausmė, kurią gaus nekrikščionys. Laiškuose, kuriuos tikrai galime priskirti Pauliui, ši tema traktuojama šiek tiek skirtingai.

Datavimas 

Sudėtinga tiksliai datuoti Antrą laišką tesalonikiečiams. Laiško tema - laikų pabaigos atidėjimas - lyg ir siūlo mintį, kad šis tekstas buvo parašytas pirmojo amžiaus po Kr. pabaigoje. Šios nuomonės besilaikantieji, spėja, kad jį parašė grupė tikinčiųjų, norinčių kitaip išreikšti Pauliaus mintį apie greitą Kristaus sugrįžimą, ir pridėjusių šį laišką prie kitų Pauliaus laiškų laiškų rinkinio. Iš to seka ir tolesnė mintis, ar tikrai šis laiškas buvo skirtas pirmiausiai Tesalonikų krikščionims. 

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime