2 Metraščių

Metraščių antra knyga (gr. paraleipomenōn B „praleistieji dalykai II“, lot. chronicorum / verba dierum „dienos žodžiai“ / paralipomenon II) kartu su Metraščių pirma knyga hebrajų tradicijoje sudaro vieną Metraščių knygą
(hebr. diḇrėi hajjamīm „dienos žodžiai“); graikiškajame Septuagintos vertime ji padalyta į dvi dalis, o nuo XV a. šį paprotį perėmė hebrajų Biblija. Kaip rodo graikiškasis pavadinimas, čia papildoma Samuelio ir Karalių
knygose užrašyta išrinktosios tautos istorija.


Knygos pirmoje dalyje (sk. 1–9) peržvelgiamas Saliamono karaliavimo laikotarpis (apie 970–933 m. pr. Kr.), o antroje dalyje (sk. 10–36) pasakojama apie Judo karalystę nuo Saliamono mirties iki Babilonijos tremties (apie 933–581 m. pr. Kr.).


Knygoje Saliamonas vaizduojamas kaip idealus karalius, išsamiai aprašoma Šventyklos statyba, giriami valdovo turtai, bet nutylimos pragaištingos jo valdymo ydos. Daugiausia pasakojama ne apie Izraelio karalystę šiaurėje, bet apie Judo karalystę pietuose, nes tik čia, Jeruzalės šventykloje, įmanoma tikroji dievogarba.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime