1 Metraščių

Metraščių pirma knyga (gr. paraleipomenōn A „praleistieji dalykai I“, lot. chronicorum / verba dierum „dienos žodžiai“ / paralipomenon I) ir Metraščių antra knyga hebrajų tradicijoje anksčiau sudarė vieną Metraščių knygą (hebr. diḇrėi hajjamīm „dienos žodžiai“); graikiškajame Septuagintos vertime ji padalyta į dvi dalis, o nuo XV a. šį paprotį perėmė hebrajų Biblija. Kaip rodo graikiškasis pavadinimas, čia papildoma Samuelio ir Karalių knygose užrašyta išrinktosios tautos istorija.


Knygoje pirmiausia (sk. 1–9) pateikiami izraelitų kilmės sąrašai nuo Adomo iki Dovydo, įskaitant dvylika Izraelio giminių, o paskui (sk. 10–29) peržvelgiamas Dovydo karaliavimo laikotarpis (apie 1010–970 m. pr. Kr.). Dovydas čia iškyla ne kaip politikas, o kaip asmuo, dievogarbai subūręs tautą, Jeruzalę pavertęs šventuoju miestu, liturgijon įvedęs muziką bei giedojimą ir paskirstęs pareigas kunigams.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.19.2
draugaukime