2022-1-16

Jungiamės į maldą už krikščionių vienybę!

Sausio 18–25 dienomis švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Maloniai kviečiame visų denominacijų krikščionis dalyvauti ekumeninėje maldoje:

ŠIAULIUOSE sausio 23-ąją dieną 14 val., vyskupijos pastoraciniame centre (Tilžės g. 186).

VILNIUJE sausio 25-ąją dieną 18 val., Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (šv. Jono g. 12).

KAUNE sausio 25-ąją dieną 18 val., evangelikų liuteronų bažnyčioje (Muitinės g. 8).

IR VISUR KUR TIK ESATE, NET IR INTERNETE ( daugiau informacijos https://www.facebook.com/Malda.uz.krikscioniu.vienybe )

Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2). Medžiagą šiai savaitei paruošė Artimųjų Rytų krikščionys. Pasaulis ilgisi šviesos, kuri vestų mus pas Išganytoją ir padėtų įveikti įvairias tamsybes, kurios supa šiandienį pasaulį.

Krikščionių vienybės savaitė yra tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Tuo pat metu primenamas ir krikščionių susiskaldymas, atstumiantis daugybę žmonių nuo Dievo pažinimo.

Sausio 18–25 d. visos Bažnyčios kviečiamos dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę savaitėje, tiksliau, aštuondienyje: melstis už tarpusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti vienas kitą, tęsti draugystę ir šiai savaitei pasibaigus. Kartais draugystei užsimegzti pakanka geranoriškumo, o kartais tenka narplioti per šimtmečius atsiradusias nuoskaudas, gydyti vienas kitam padarytas žaizdas, atsiprašyti už klaidas (plg. Tarptautinė teologijos komisija, Atminimas ir susitaikymas: Bažnyčia ir praeities kaltės).

Bible Society of Lithuaniav.4.11.22
draugaukime