91 psalmė

1 Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,
pasilieka Visagalio pavėsy.
2 Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,
mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3 Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos
ir nuo mirtį nešančio maro.
4 Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, ­
po jo sparnais rasi prieglaudą.
Jo ištikimybė ­ dengiantis skydas.
5 Nereikės tau bijoti nakties siaubo,
nei strėlės, iššautos dieną,
6 nei maro, sėlinančio tamsoje,
nei rykštės, niokojančios vidudienį.
7 Nors tūkstantis kristų tavo kairėje
ir dešimt tūkstančių ­ dešinėje,
tavęs niekas nepasieks.
8 Tu žiūrėsi ir matysi,
kaip baudžiami nedorėliai.
9 Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda,
Aukščiausiąjį savo užuovėja,
10 todėl neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė,
11 nes jis palieps savo angelams
saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.
12 Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum.
13 Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę,
sutrypsi liūtuką ir slibiną.
14 „Kas mane myli, tą gelbėsiu;
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15 Kai jis šauksis manęs, išklausysiu,
būsiu su juo varge,
išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16 Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu savo išganymu.“

Bible Society of Lithuaniav.4.16.20
draugaukime