4-18

Biblijos tekstas(-ai)

4Tačiau jis prisiėmė mūsų negalias,

sau užsikrovė mūsų skausmus.

O mes laikėme jį raupsuotu,

Dievo nubaustu ir nuvargintu.

5Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų,

ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes.

Bausmė ant jo krito mūsų išganymui,

ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis.

6Visi mes pakrikome lyg avys,

kiekvienas eidamas savo keliu,

o VIEŠPATS užkrovė jam mūsų visų kaltę.

Izaijo 53:4-6RUB|KAVAtidaryti skaityklėje

Šiuo metu skaitome Šv. Rašt0 vietas skirtas apreikšti  Jėzaus mirties ir prisikėlimo stebuklui.

Dienos skaitinį galima išgirsti ir pamatyti skaitomą įvairiomis pasaulio kalbomis. Puslapyje https://bible2020.org  raskime žemėlapį, spauskime bet kurią mėlynai išskirtą šalį ir mėgaukimės!

Bus dar smagiau jei ir patys tapsite skaitovais:  atsisiųskite mobilią programėlę Bible2020, čia nuorodos:  iphone    android

Telaimina ir tesaugo mus Prisikėlęs Viešpats!

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime