4-4

Biblijos tekstas(-ai)

6Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta.

7Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. 8Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. 9Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė:

Osana Dovydo Sūnui!

Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Osana aukštybėse!“

10Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas jis toksai?“

Mato 21:6-10RUB|KAVAtidaryti skaityklėje

Balandžio 4-23 dienomis skaitome Šv. Velykų istoriją, atveriame širdį Jėzaus mirties ir prisikėlimo stebuklui.

Šios dienos skaitinį galima išgirsti ir pamatyti skaitomą įvairiomis pasaulio kalbomis. Puslapyje https://bible2020.org  raskime žemėlapį, spauskime bet kurią mėlynai išskirtą šalį ir mėgaukimės!

Bus dar smagiau jei ir patys tapsite skaitovais:  atsisiųskite mobilią programėlę Bible2020, čia nuorodos:  iphone    android

Telaimina ir tesaugo mus Prisikėlęs Viešpats!

Bible Society of Lithuaniav.4.11.22
draugaukime