10-02-2020

Biblijos tekstas(-ai)

8Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni – trisdešimteriopą grūdą, kiti – šešiasdešimteriopą, treti – šimteriopą“. 9Jis dar pridėjo: „Kas turi ausis klausyti – teklauso!“

Morkaus 4:8-9RUB|KAVAtidaryti skaityklėje
Bible Society of Lithuaniav.4.11.22
draugaukime