Laisvė

[informacija rengiama -- Reading plans - Episode Introduction]

Biblijos tekstas(-ai)

Išvadavimo geroji žinia

1Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,

nes VIEŠPATS patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.

Jis pasiuntė mane guosti prislėgtųjų,

skelbti belaisviams laisvę

ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams,

Izaijo 61:1RUB|KAVAtidaryti skaityklėje

[informacija rengiama — Reading plans – Episode description]

Bible Society of Lithuaniav.4.20.14
draugaukime