Kas buvo Jėzus iš Nazareto?

Žydų amatininkas

Jėzus, gimęs apie 4 metus prieš krikščionišką laiko skaičiavimą Betliejaus kaimelyje, užaugo Galilėjos kaime Nazarete. Jo tėvai buvo žydai – amatininkas Juozapas ir žmona Marija. Tikėtina, kad Jėzus pirmiausia buvo Jono Krikštytojo, pranašavusio Judėjos dykumoje, prie šiaurinio Negyvosios jūros kranto, mokinys. Suėjus 30 metų, Jis pradėjo savo viešąją veiklą, trukusią dvylika metų. Jo veiklos centras buvo Petro ir jo šeimos namai Kafarnaume. Morkus toliau pasakoja, kad Jėzaus šeima kritiškai žvelgė į jo skelbimo veiklą (Mk 3, 21; 6, 4). Jėzus, (nepagrįstai) apkaltintas politiniu vadovavimu maištautojų grupei, romėnų yra prikalamas prie kryžiaus.


Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime