Jobas – liga ir išgydymas Biblijoje

Ištikus sunkiai ligai, dažnai kyla klausimas „kodėl“. „Kodėl man tenka taip kentėti?“ – „Kodėl Dievas tai leidžia?“Biblijoje taip pat iškyla tokie skvarbūs klausimai, kuriais lengva suabejoti Dievo gerumu, juo labiau, kad bibliniais laikais ligos sukeldavo daug daugiau bejėgiškumo nei šiais laikais. Tuo metu ligos buvo gydomos žolelėmis, milteliais, balzamais ir tepalais, kurie šiek tiek pagelbėdavo, susirgus išorinėms ligoms. Tačiau, susidūrę su vidaus ligomis ir epidemijomis, žmonės būdavo beveik bejėgiai.Į Dievą buvo žvelgiama kaip į gyvybės ir mirties Viešpatį, kuris be kita ko, gali atsiųsti ir ligą. Todėl ligos galėjo būti aiškinamos kaip Dievo pykčio ženklas, taigi – asmeninės arba protėvių nuodėmės pasekmė. Taip paplito nuomonė, kad ligonis esąs nusidėjėlis.


Tačiau buvo ir kitokių nuomonių. Jas galima išgirsti, pavyzdžiui, Jobo knygoje.


Jobą, pagrindinį knygos veikėją, be jokios kaltės ištinka didelė kančia ir sunki liga. Pagrindiniame pasakojime (Job 1–2, 10 ir 42, 10–17) Jobo liga parodoma kaip išmėginimas, kurį Jobas ištveria ir, nepaisant nieko, lieka ištikimas Dievui. Kituose skyriuose, Jobo knygos poetinėje dalyje, Jobas reaguoja priešindamasis. Savo draugams, aiškinantiems jo kančią kaip bausmę už nematomas nuodėmes ar auklėjimo priemonę, jis tvirtina esąs nekaltas ir skųsdamasis kreipiasi į patį Dievą, kuris galiausiai jam atsako. Jis primena Jobui kūrinijos stebuklus ir slėpinius, atskleidžiančius Jo aukštesnę išmintį ir galinčius įkvėpti drąsos pasitikėti Dievu, net jei Jis veda tamsiais ir nesuvokiamais keliais. Dievas ir jo veikimas nesuvokiami žmogui, nes tam netinka žmogiškas matas. Todėl Jobas, klausdamas ir priešindamasis, yra arčiau Dievo nei jo draugai, kurie mano turį parengtus atsakymus. Jobas atpažįsta savo ribotumą kaip kūrinys, bet taip pat sužino, kad Kūrėjas į jį asmeniškai atsigręžia ir priima jį su visomis jo abejonėmis ir skundais.Pagal biblinę sampratą išgydymas ateina vien iš Dievo, net jei Jis pasitelkia žmogiškus gydymo būdus. Jėzus taip pat gydo Dievo galia ir savo darbais parodo, kad Dievas nenori žmogaus kančios. Kadangi biblinis tikėjimas į tikrovę žvelgia kaip į visumą, gydymas reiškia ir atleidimą.
​© text: Deutsche Bibelgesellschaft, 2018

Bible Society of Lithuaniav.4.21.9
draugaukime