Meilė tarp žmonių

Meilė yra vienas stipriausių žmonėms pažįstamų jausmų. Kiekvienas gali jausti kito žmogaus poreikį ir norą rūpintis kitu žmogumi, pavyzdžiui, šeimoje, draugystės ar meilės santykiuose.


Šis jausmas taip pat turi savo vietą Biblijos pasakojimuose ir knygose. Daugelyje tekstų Dievas kviečia žmones gyventi puoselėjant tarpusavio meilę arba randame pasakojimų apie žmonių tarpusavio meilę.

Meilė ir draugystė

Biblijoje randame ne vieną pasakojimą apie meilės ryšius tarp šeimos narių ar itin stiprią bičiulystę, pavyzdžiui, Rūtos meilė savo anytai Noomei (Rūtos 4:15) ar Jonatano ir Dovydo bičiulystė (1 Samuelio 18:1).


Biblijoje taip pat švenčiama santuoka. Paprastai apie meilę nediskutuojama, bet apie ją aiškiai liudijama, pavyzdžiui, Izaoko ir Rebekos santuokos istorijoje: „Izaokas tuomet nusivedė ją į savo motinos Saros palapinę, vedė Rebeką, ir ji tapo jo žmona“ (Pradžios 24:67). Karalius Ahasveras pamatęs Esterą ją pamilo ir pasirinko savo žmona (Esteros 2:17).

Svarbiausias įpareigojimas Biblijoje – vienam kitą mylėti

Žmonės kviečiami mylėti savo artimą: „Mylėsi savo artimą kaip save patį; aš esu Viešpats“ (Kunigų 19:18). Tą patį sako ir Jėzus, jog tai yra svarbiausias įsakymas: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ (Jono 13:34-35)


Taip pat kviečia ir Paulius:


„Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.“ (Romiečiams 12:9-10)


O Pirmajame laiške korintiečiams jis išdėsto, kokia toji meilė yra:


„Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia“ (1 Korintiečiams 13:4-8)

Saliamono giesmė

Biblinę Giesmių giesmės knygą sudaro kelios giesmės, aukštinančios meilę. Viena svarbiausių šios knygos eilučių yra ši: „Juk meilė stipri kaip mirtis, aistra nuožmi kaip Šeolas. Jos kaitra – kaip ugnies kaitra, nenumaldoma liepsna.“ (Giesmių giesmės 8:6) Nenuostabu, kad šis tekstas dažnai skaitomas per santuokos apeigas.

Bible Society of Lithuaniav.4.11.22
draugaukime