Senojo Testamento knygos

Prenumerata
Istorinės knygos

Jozuės, Teisėjų, Samuelio, Karalių, Metraščių  bei Ezros ir Nehemijo knygose pasakojama Izraelio istorija nuo Kanaano užkariavimo iki sugrįžimo iš tremties Babilone. Jas papildo Rūtos ir Esteros knygos, kuriose kalbama apie Dovydo prosenelę (Rūtą) ir Persijos karaliaus Artakserkso žydų kilmės žmoną, išgelbėjusią savo tautą (Esterą).

Penkiaknygė

Penkiaknygėje pasakojama apie Izraelio tautos susikūrimą ir jo istoriją iki to laiko, kol tauta užkariauja Kanaano kraštą. Daug vietos skiriama įstatymams, nustatantiems tautos gyvenimą su Dievu ir tarpusavyje. Todėl šios knygos vadinamos Įstatymo knygomis. Judaizme jos yra šv. Rašto šerdis.

Prenumerata
Pranašų knygos

Neretai klaidingai manoma, kad bibliniai pranašai siekia išpranašauti ateitį. Tačiau jie yra labiau pašaukti savo amžininkams skelbti Dievo žinią. Dažnai tai buvo akivaizdi esamos situacijos kritika, kai žmonės savo veiksmais nusisukdavo nuo Dievo nurodymų. Kadangi pranašai įnirtingai priekaištavo dėl netikėjimo ir socialinių negerovių ir stojo skriaudžiamųjų ir prispaustųjų pusėn, neretai jie susikirsdavo su karaliumi ir valdovais. Tik tuomet, kai Izraelis, valdant svetimoms tautoms, pats tapo „silpnuoju“, pasikeitė pranašiškos kalbos tonas: skelbiama žinia prisipildė paguodos ir padrąsinimo.

Prenumerata
Psalmės ir Giesmių giesmė

Psalmės

Prenumerata
Vėlyvieji Senojo Testamento raštai

ILIUSTRACIJA: Besimeldžiantis žydas (dail.  Aleksander Grodzicki, 1893, Nacionalinis muziejus, Varšuva)

Bible Society of Lithuaniav.4.14.1
draugaukime