Mokesčių rinkėjas

Mokesčių rinkėjas arba muitininkas – žmogus, renkantis mokesčius Romos imperatoriaus vardu. Naujojo Testamento laikais mokesčių rinkėjai buvo nemėgiami, nes bendradarbiavo su romėnais. Negana to, jie dažnai prašydavo sumokėti kur kas daugiau, nei reikėjo.

Teisių į rinkliavas pardavimas

Romos regione buvo renkama daug įvairių mokesčių, įskaitant turgavietės, pasienio ir tilto mokesčius. Judėjoje ir Galilėjoje mokesčių teisės greičiausiai buvo parduodamos tam, kuris pasiūlydavo didžiausią sumą. Taip pat buvo ir su kitomis, pavyzdžiui, žvejybos teisėmis.


Mokesčių rinkėjai savo ruožtu galėjo paskirti kitus, sau pavaldžius, mokesčių rinkėjus, kurie už leidimą rinkti mokesčius turėdavo jam sumokėti tam tikrą mokestį. Taip būtų galima paaiškinti skirtumą tarp muitininkų viršininko (Luko 19:2) ir eilinių mokesčių rinkėjų.

Bloga reputacija

Manoma, jog veikė fiksuotų mokesčių sistema, bet visuomet atsirasdavo sukčiavimo atvejų: mokesčių rinkėjas prie standartinio tarifo galėjo tiesiog pridėti papildomą mokestį. Todėl nenuostabu, kad mokesčių rinkėjai buvo laikomi ne geresniais už plėšikus, sukčius ir vagis (Luko 18:11).


Mokesčių rinkėjai rinko mokesčius taip pat iš kitų romėnų pavergtų tautų, todėl dažnai bendravo ir su kitataučiais, ne žydais. Dėl šios priežasties jie buvo laikomi nešvariais. Dievobaimingi žydai, pavyzdžiui fariziejai, žiūrėjo į juos itin nepalankiai.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime