Šabas: Sukūrimo tvarka

Pasakojime apie kūrimą Genesis 1:1-2:3 apsakoma, kaip Dievas per šešias dienas sukūrė dangų ir žemę, o septintąją dieną po darbo ilsėjosi. Savaitės ritmas yra susijęs su kūryba. Įstatymas liepia izraelitams imituoti šį šventą gyvenimo ritmą. Jie, kaip ir Dievas pasaulio kūrimo metu, turi išlaikyti šventą septintąją dieną.

Šabas: nuo sukūrimo tvarkos iki Šabo įsakymų

Pasakojimas apie kūrimą baigiasi tuo, kad Dievas ilsisi septintąją dieną. Dievas šią dieną palaimino ir padarė ją ypatinga. Dėl to savaitės ritmas su ypatinga septintosios dienos reikšme tampa kūrybos tvarkos dalimi. Ši diena Pradžios knygoje dar nevadinama „Šabu“. Šis pavadinimas atsirado vėliau, Mozės paskelbtuose įstatymuose. Kūrybos tvarka yra universali visiems žmonėms, o Šabo įsakymas yra specifinis būtent Izraelio tautai.

 

Šabo reikšmingumas kūrybos tvarkai pastebimas ir kituose pasakojimuose. Pavyzdžiui, Exodus 16 mana „krenta” iš dangaus, visomis dienomis išskyrus Šabą, nes tai „poilsio diena“. Ši patirtis ruošia izraelitus Šabo įsakymui.

 

Ryšys tarp Šabo, septintosios poilsio ir kūrybos dienos, patvirtinamas Dešimtyje Dievo įsakymų. Išėjimo knygoje Exodus 20 šis ryšys yra išplėstas, remiantis Genesis 2:1-3 (taip pat palyginimui žr. Exodus 31:12-17).

 

Šabas – kūrimo karūna

Senovės pasaulyje „kūryba“ reiškė tvarkos įvedimą į chaosą. Dažnai senoviniuose pasakojimuose kūryba vaizduojama kaip triumfas prieš chaoso galias. Genesis 1:1-2:3 yra pasakojama apie Dievo veiksmus ir jo kuriamą tvarką.

 

Daugelyje kūrimo tradicijų karalius yra tvarkos simbolis, kūrybos karūna. Kūrėjas-Dievas yra dangaus ir žemės karalius. Žemiškasis karalius, dangiškojo karaliaus atstovas, turi rūpintis žeme.

 

Genesis 1:1 - 2:3 nėra karaliaus sampratos. „Žmogus“ kūrinių hierarchijoje yra aukščiau už gyvūnus. Tam tikra prasme, žmogus apibūdinamas „karališkais terminais“ (sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą). Šioje ištraukoje, priešingai nei kitose Biblijos ištraukose, Dievas nevadinamas karaliumi.

 

Genesis 1:1 - 2:3 tvarką kuria ne karalius, o pati septintoji diena, kaip šventa diena yra tvarką užtikrinantis principas. Čia Šabas yra kūrybos karūna. Septintoji diena simbolizuoja „šventumą“ kaip tvarką kuriantį principą. Šventumo taip pat yra prašoma iš Izraelio tautos.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.14.1
draugaukime