Šabas: priešistorė

Žodis „Šabas“ tikriausiai buvo pilnaties šventės, izraelitų švęstos prieš Babilonijos tremtį pavadinimas. Po Babilonijos tremties ši pilnaties šventė susieta su savaitės poilsio diena, o Šabas atsiejamas nuo mėnesio ciklo. Nuo šio laiko Šabas yra savaitinė poilsio diena, turinti religinę funkciją.

Žodis „Šabas“

Žodis Šabas (shabat susijęs su Akadų žodžiu šapattu), penkioliktosios mėnesio dienos, pilnaties dienos pavadinimu. Ši diena turėjo ypatingą reikšmę religiniams ritualams.

Ilsėtis septintą dieną

Žodis „sabbath“ tikriausiai negalėtų būti atskirtas nuo veiksmažodžio shbt, reiškiančio „sustoti“ arba „nustoti dirbti“. Šį žodį taip pat galima išversti, panaudojant žodį „švęsti“ švenčių kontekste. Šis veiksmažodis naudojamas Biblijos ištraukose, kuriose aprašomas darbo dienų ciklas (Exodus 23:10-12 ir Exodus 34:21), rodantis įprastą pertrauką nuo darbo.

 

Kalbama ne apie savaitės poilsio dieną, o apie ūkio darbininkų pertrauką nuo darbo. Izraelyje buvo įprasta ūkio darbininkams kas kelias dienas suteikti dienos poilsį. Tai netolygu nustatytai dienai „savaitėje“, tačiau tai būdavo laisva diena po šešių darbo dienų. Mesopotamijoje ūkio darbininkai turėjo laisvą dieną kas aštuonias dienas, kitos tautos turėjo kas dešimtą laisvą dieną.

Šabas – pilnaties šventė

Senajame Testamente Šabas ne kartą minimas kalbant apie Mėnulio jaunatį. Kai kurie akademikai iš to daro išvadą, kad prieš Babilonijos tremtį „Šabas“ buvo mėnesinė jauno Mėnulio šventė. Viena ryškesnių ištraukų yra 2 Kings 4:23, kurioje, kaip tinkamiausias laikas aplankyti pranašą, minimas šabas ir jaunatis. Šis žodis šabas tikriausiai reiškia pilnatį, kaip ir šapattu. Tokią pačią šio žodžio reikšmę galima rast ir Isaiah 1:13, Hosea 2:13 Amos 8:5.

Šabas – poilsio diena

Septintosios dienos, kaip poilsio dienos, tradicija ir pilnaties (Šabo) šventė susilieja nuo VI a. pr. Kr. Maždaug tuo metu atsiranda religinis kalendorius, kuris skiriasi nuo žemės ūkio kalendoriaus. Nuo to laiko Šabas tampa kassavaitine poilsio diena, turinčia religinę funkciją. Deuteronomy 5:12-15 Šabo dienos šventimo nurodymai ir draudimas tą dieną dirbti yra aiškiai susieti.

 

Leviticus 23 Šabas yra įtrauktas į Izraelio švenčių kalendorių. Tai pirmoji ir svarbiausioji šventė. Įsakymas Šabo dieną nedirbti yra perkeltas ir į kitas šventes.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.14.1
draugaukime