Aklumas

Biblijoje randama įvairių pasakojimų apie aklumą. Taip pat randama įstatymų, kalbančių apie aklųjų apvalymą, pavyzdžiui, Kunigų 19:14. Vis tik aklumas buvo laikomas trūkumu, dėl to aklieji negalėjo tapti kunigais (Kunigų 21:18).

Apsauga

Aklieji dažnai priskiriami toms pačioms žmonių grupėms, kurioms reikalinga apsauga, pavyzdžiui, našlių ir našlaičių. Psalmėje 146:8 aklieji taip pat minimi tarp žmonių, kuriais pasirūpins pats Dievas.

Aklumas kaip bausmė

Kartais aklumas buvo laikomas bausme. Jono 9:1-2 mokiniai klausia Jėzaus, kodėl žmogus buvo aklas nuo gimimo: ar jis nusidėjo, ar jo tėvai? Anot Jėzaus, žmogus yra aklas ne dėl nuodėmės, o dėl to, kad Jėzus jį išgydytų. Šitaip Dievo darbas gali tapti regimas.


Aklumas kaip metafora


Aklumas taip pat naudojamas kaip metafora apibūdinti žmones, kurie nesilaiko Dievo įstatymų ir nemoka gyventi. Pavyzdžiui, Izaijo 29:9.

Pasakojimai apie aklumą

Naujajame Testamente randama nemažai tekstų apie aklųjų išgydymą.

  • Vienas žinomiausių pasakojimų – Bartimiejaus išgydymas (Morkaus 10:46-52).
  • Saulius, tapęs Pauliumi, kelioms dienoms netenka regėjimo iki išvyksta skelbti Gerosios Naujienos apie Jėzų Apaštalų darbų 9:1-19.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.11.22
draugaukime