Odos ligos

Įvairioms odos ligoms, taip pat ir raupsams, nusakyti vartojamas hebrajiškas žodis „tzarat“. Įvairaus pobūdžio dėmių galėjo rastis ir ant daiktų.

Apsilankymas pas kunigą

Kokia nors odos liga sergantis žmogus turėjo pasirodyti kunigui. Jei kunigas patvirtindavo, kad tai sunki odos liga, žmogų reikėdavo izoliuoti, atskirti nuo bendruomenės, nes jis – nešvarus}. Taip buvo užkertamas kelias ligai plisti ir išvengiama pavojaus kitiems žmonėms tapti nešvariais.


Vos tik liga praeidavo ir žmogus pasveikdavo, kunigas vėl turėdavo tai patvirtinti. Nustatęs, jog žmogus išgijo, kunigas atlikdavo apvalymo apeigas ir pripažindavo žmogų esant švariu.

Atskyrimas nuo bendruomenės

Jei būdavo neaišku, ar tai sunki odos liga, žmogus turėjo septynioms dienoms atsiskirti nuo bendruomenės. Jei per tą laiką bėrimas likdavo nepakitęs, žmogus dar nebuvo laikomas nešvariu. Tačiau jei bėrimas plisdavo, ligonis turėjo būti atskirtas nuo bendruomenės ir negalėdavo sugrįžti į bendruomenę tol, kol liga nepraedavo. Toks žmogus taip pat turėdavo užsidengti ūsus ir barzdą, ir jam buvo neleidžiama artintis prie kitų. O kad taip neatsitiktų netyčia, jei prie jo prieidavo žmogus, jis turėdavo šaukti: „Nešvarus, nešvarus“.

Raupsai

Daugelyje vertimų hebrajiškas žodis „tzarat“ yra verčiamas sąvoka „raupsai“. Tačiau šiuo terminu aprašyti simptomai nėra tokie patys kaip raupsų, kurių Senojo Testamento laikais dar nebuvo. Be to, raupsų paveikta oda ir galūnės negalėjo išgyti, o iš Senajame Testamente aprašytų odos ligų žmogus išgydavo.


Terminas „tzarat“ Senajame Testamente turi platesnę reikšmę, juo apibūdinamos įvairios ligos. Jis taip pat nusakydavo pelėsio ar puvimo žymes namuose ant isenų, daiktų ar audinių, pavyzdžiui, vilnos ar odos. Todėl namai ir daiktai taip pat galėjo pasidaryti nešvarūs.

Pelėsis ant namų sienų bei audinių

Įdomu pastebėti, kad sąvoka „tzarat“ taikoma tiek žmonėms, tiek daiktams. Tai liudija apie glaudų abiejų ryšį. Panašūs ne tik simptomai, bet ir pasekmės: atskiriami šių ligų paliesti ir žmonės, ir daiktai. Galiausiai ir kunigo atliekamos apvalymo apeigos, paskelbiant ką nors švariu, tiek žmonėms, tiek namams yra panašios (žr. Kunigų 13 –14).

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime