Našlės ir našlaičiai Senajame Testamente

Senajame Testamente našlės ir našlaičiai dažnai minimi kaip grupė, kuriai reikalinga ypatinga visuomenės priežiūra, pvz., Isaiah 10: 2. Našlės ir našlaičiai dažnai įvardijami šalia kitų socialiai nuskriaustųjų grupių, kaip pvz., svetimšaliai, padieniai darbininkai ir neturtingieji, pavyzdžiui, Job 31: 16.

Našlių ir našlaičių apsauga

Senajame Testamente yra randama įstatymų, kurie skirti našlių ir našlaičių apsaugai. Pavyzdžiui, jų apsiaustai negalėjo būti imami kaip užstatas.

Rūpinimasis našlėmis ir našlaičiais buvo religinė pareiga. Buvo tikimasi, kad karalius seks Dievo pavyzdžiu ir ypač rūpinsis našlaičiais bei našlėmis. Topic_1031_Pranašai dažnai kritikavo netinkamą našlaičių ir našlių priežiūrą.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime