Kraujo kerštas

Nužudžius žmogų, nužudytojo šeima turėjo teisę keršyti už įvykdytą nusikaltimą: nužudyti žudiką. Tačiau tokiam kraujo kerštui buvo taikomos tam tikros taisyklės.

Kodėl kraujo kerštas?

Kraujo kerštas – būdas atkurti pusiausvyrą, kurią žmogžudystė buvo suardžiusi. Nužudžius žmogų, nužudytojo šeima turėjo teisę keršyti už įvykdytą nusikaltimą: nužudyti žudiką. Iš esmės kerštą įvykdyti privalėjo (vyriausias) sūnus. Bet jei sūnaus nebūdavo, kraujo keršytojo vaidmenį galėdavo kitas šeimos narys.

Išimtys

Tam tikrais atvejais keršyti už žmogžudystę buvo negalima:

 • broliui nužudžius brolį;
 • apgauto vyro keršto atveju;
 • nužudžius naktį plėšiką;
 • įvykdžius kraujo kerštą;
 • žmogui žuvus kare, taikos metu už jį nebuvo keršijama.

Kaip kraujo keršto išvengti?

Žmogus, nužudęs kitą žmogų, galėjo išvengti kraujo keršto pabėgdamas į prieglobsčio miestą. Tačiau tokiame mieste jis būtų saugus tik tuo atveju, jei būtų nužudęs žmogų netyčia. Jei paaiškėtų, kad žmogžudystė buvo iš anksto apgalvota, žudiką tektų nužudyti. Kraujo keršto išpirkti nebuvo galima.

Kraujo kerštas ir „ginimaitis-atpirkėjas“

Kraujo kerštas remiasi tais pačiais principais, kaip ir giminaičio-atpirkėjo praktika. Artimas giminaitis-atpirkėjas buvo šeimos narys, kuriam pavesta atkurti pusiausvyrą. Jei kas nors iš šeimos netekdavo gabalėlio žemės, giminaitis-atpirkėjas turėdavo ją išpirkti. Jei kuris šeimos narys buvo priverstas parsiduoti į vergiją, šis turėjo jį išpirkti.


Kraujo kerštas taip pat buvo pusiausvyros atkūrimo būdas. Iš tiesų hebrajiškas terminas „goel“, giminaitis-atpirkėjas, į anglų kalbą dažnai verčiamas kaip „kraujo keršytojas“. Šis žodis susijęs su ko nors „susigrąžinimu“ arba „taisymu“.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime