Mirusiųjų pasaulis Senajame Testamente

Senajame Testamente mirusiųjų pasaulis suprantamas kaip vieta po žeme, kurioje yra mirusiųjų buveinė. Sugrįžti iš požemio neįmanoma, nors prikėlimas iš mirties Biblijoje yra visiškai įmanomas.

Bibliniai įvaizdžiai

Mirusiųjų karalystė (hebrajiškai „šeolas“) dar yra vadinama „duobe“. Ji yra po žeme, „požeminiuose vandenyse“. Prie įėjimo į mirusiųjų karalystę stovi tvirti vartai; jie užsklęsti, kad mirusieji negalėtų išeiti.


Mirusiųjų karalystės aprašymai nėra labai konkretūs. Iš keleto nuorodų galima suprasti, kad ji yra tamsi (Jobo 17:13), dulkėta (Jobo 17:16) ir tyli it kapas (Psalmės 94:17, Psalmės 115:17).


Izaijo 14:9-11 piešia požemio vaizdą kaip vietą, kurioje slankioja bejėgių žmonių šešėliai. Būsena, kurią mirusieji patiria Šeole, anaiptol nėra laimė: „Tavo guolis – lervos, o tavo apklotas – kirmėlės.“

Įvaizdžiai nebibliniuose šaltiniuose

Mirusiųjų karalystės aprašymas Biblijoje panašus į požemio vaizdavimą senovės Mesopotamijoje. Gilgamešo epas mirusiųjų karalystę apibūdina kaip „namą, iš kurio įeinantieji negali išeiti, stovintį šalia kelio, kuriuo keliaujama tik viena kryptimi. Namas, kuriame apsistojusieji netenka šviesos, kuriame dulkės yra jų maistas, o molis – jų duona. Jų apdaras kaip paukščių – plunksnos, jie nemato šviesos ir gyvena tamsybėse. Duris ir jų sklendę padengė dulkės“ [1].


Graikų požemio, šešėlių, karalystės (hado) samprata nedaug kuo skiriasi nuo senovės Izraelio aprašymų.

Mirusiųjų likimas

Mokytojo 9:4 puikiai iliustruoja, koks baisus yra mirusiųjų likimas: „Verčiau būti gyvu šunimi, negu negyvu liūtu!“ Mirusieji atskiriami nuo gyvųjų pasaulio. Jie net nebeturi kontakto su Dievu. Bet tai nereiškia, kad Dievas negali matyti, kas vyksta požemyje. Pasak Amoso 9:2, Dievas ten gali rasti ir bedievių.


Pagal Senąjį Testamentą, sugrįžti iš mirusiųjų karalystės neįmanoma, nors prisikėlimas iš numirusių yra visiškai galimas (Psalmės 30:4, Izaijo 26:19 ir Ezechielio 37:12).


Visuotinio mirusiųjų prisikėlimo laikų pabaigoje viltis atsiranda tik Danieliaus 12:2, kur teigiama:


„Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus: kai kurie – amžinajam gyvenimui, kiti – gėdai ir amžinajai negarbei.“


 


[1] Stephanie Dalley,

Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and others

(Oxford University Press, Oxford, revised edition 2000), p. 89.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime