Giminė

Biblijoje Izraelio tauta buvo padalinta į dvylika giminių, arba genčių. Giminė – didžiausia giminystės ir ūkio ryšiais susijusių žmonių grupė, šeimų sąjunga, egzistavusi ir Senojo Testamento pasaulyje. Vienos giminės žmonės buvo vienaip ar kitaip tarpusavyje susiję.

Struktūra

Giminei, arba genčiai, vadovavo išminčių taryba.


Kiekviena giminė buvo padalyta į klanus, kuriuos savo ruožtu sudarė šeimos.

Dvylika giminių

Dvylika giminių, arba genčių, yra susijusios su Jokūbo sūnumis: Rubenu, Simeonu, Leviu, Judu, Danu, Naftaliu, Gadu, Ašeru, Isacharu, Zabulonu, Juozapu ir Benjaminu.


Tačiau Juozapo giminė kaip tokia niekada neegzistavo. Be to, kaip rašoma Pradžios knygoje, dviejų giminių tėvais tampa du Juozapo sūnūs: Manasas ir Efraimas. Tai reikštų, jog iš viso susidaro trylika giminių, bet turėtume nepamiršti, kad Levio giminė paprastai buvo neskaičiuojama, nes neturėjo savo žemės, priskirtos teritorijos.

Dvylika sričių

Užkariaujant Kanaaną kiekvienai Izraelio giminei Jozuė paskyrė po teritoriją. Tačiau Levio giminei buvo suteiktas ypatingas statusas: levitai gyveno iš pajamų, kurias, kaip kunigiškos giminės atstovai, gaudavo iš aukoms suneštų atnašų; jie taip pat neturėjo savo žemės nuosavybės.


Kadangi ir Manaso, ir Efraimo giminės buvo gavusios po teritoriją, iš viso susidarė dvylika sričių.

Šiaurės ir Pietų karalystės

Po karaliaus Saliamono mirties Izraelio karalystė pasidalija į dvi dalis: Izraelio ir Judo karalystes. Tad viena nuo kitos taip pat atsiskiria ir giminės. Šiaurės karalystę (Izraelį) sudaro Rubeno, Zabulono, Isacharo, Dano, Gado, Ašero, Naftalio, Benjamino, Efraimo ir Manaso giminės.


Pietinę karalystę (Judą) sudaro vien Judo giminė. Oficialiai Simeono giminė taip pat priklausė pietinei karalystei, bet pasidalijus teritorijas ji beveik niekada neminima.

Giminės Naujajame Testamente

Naujajame Testamente giminės jau nėra tokios svarbios, išskyrus atvejus, kai norima parodyti kieno nors kilmę.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime