Laidotuvės

Biblijos laikais mirusieji paprastai būdavo laidojami užkasant ar paguldant į kapą. Palikti kūną neužkastą ar kremuoti buvo griežtai draudžiama.

Patriarchai

Pasakojimuose apie patriarchus minima, jog žmonės buvo laidojami po medžiu, kaip minima (Pradžios 35:8 ir 1 Samuelio 31:12-13) tekstuose. Jei žmonės įsikurdavo tam tikroje vietoje, mirusieji buvo laidojami už miesto arba guldomi į kapą, iškaltą uoloje ar kalvoje iškastoje oloje.

Turtingieji ir vargšai

Neturtingiems žmonėms kapo duobę iškasdavo žemėje, o angą uždengdavo akmenimis. Kartais vargšus laidodavo ir bendrame kape. Turtuoliai buvo laidojami privačiame, paprastai šeimos, kape. Kad atsirastų vietos kitiems šeimos nariams sulaidoti, anksčiau mirusiųjų kaulus surinkdavo ir užkasdavo į duobę arba sudėdavo į osuarijų (mažą karstelį kaulams laikyti).


Kapai buvo uždengiami akmenimis, kad apsaugotų nuo laukinių gyvūnų. Jei šeima turėdavo pakankamai pinigų, kapo angai uždengti arba atidaryti naudodavo specialų akmenį.

Laidojimo laikas

Žmonės paprastai būdavo laidojami mirties dieną. Net jei žmogus būdavo už bausmę pakartas, jo kūnas turėjo būti palaidotas tą pačią dieną (Pakartoto įstatymo 21:22-23).

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime