Gedulas

Žmogui mirus būdavo įvairių ritualų, padedančių žmonėms gedėti.

Gedulo drabužiai

Gedulo ženklan žmonės persiplėšdavo drabužius, pasibarstydavo galvas smėliu arba pelenais ir vaikščiodavo basi.

Kartais dėvėdavo specialius gedulo drabužius: iš grubaus audinio pasiūtą maišą, arba vilkėdavo kitokius, dažnai iš tamsaus audinio pasiūtus, paprastus drabužius. Gedulo laikotarpiu nebuvo nešiojami jokie papuošalai.

Iš pasakojimo apie Tamarą Pradžios 38 galime daryti išvadą, kad buvo ir specialių gedulo drabužių našlėms.

Raudojimas

Gedint buvo ne tik dėvimi gedulo drabužiai, bet laikomasi ir kitų ritualų. Žmonės kartais pasninkaudavo ir mušdamiesi į krūtinę garsiai raudodavo. Senovėje buvo net tokią tarnystę atliekančių profesionalių raudotojų.

Aplinkinės kultūros

Kaimyninių kultūrų žmonės kartais odoje įsirėždavo ar išsitatuiruodavo tam tikrus simbolius. Izraelitams tai buvo draudžiama (Kunigų 19:27-28). Izraelitams taip pat nebuvo leista gedint nusikirpti plaukų ar barzdos.

Gedulo laikotarpio trukmė

Gedulo laikotarpio trukmė nebuvo fiksuota. Tikėtina, kad gedulas trukdavo tol, kol mirusiojo kūnas sudūlėdavo ir kaulus perkeldavo į osuarijų, o tai įvykdavo maždaug po metų nuo palaidojimo.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime