Apipjaustymas Biblijoje

Biblijoje apipjaustymui skiriamas didelis dėmesys. Apipjaustymas buvo laikomas sandoros su Dievu ženklu. Ši sąvoka gali būti vartojama tiek pažodine, tiek perkeltine prasme.

Apipjaustymas Senajame Testamente

Apipjaustymas pirmą kartą paminėtas, kaip Dievo sandoros su Abraomu ženklas.

Apipjaustymas – vyriško lytinio organo apyvarpės pašalinimas. Dažniausiai ši procedūra būdavo atliekama, berniukui sulaukus aštuonių dienų amžiaus. Tačiau Biblijoje yra pasakojimų ir apie asmenis, kurie apipjaustyti buvo vyresni. Toks apipjaustymo aprašymas pateikiamas pasibaigus išrinktosios tautos kelionės per dykumą Joshua 5:2-9.

Pasakojimas apie tai kaip Cipora atliko apipjaustymą savo sūnui Exodus 4:25–26 rodo, kad moterys taip pat galėjo atlikti šią procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kad šiai procedūrai atlikti yra naudojamas akmeninis peilis, galima spręsti, kad šis paprotys yra labai senas.

Apipjaustymas Naujajame Testamente

Naujajame Testamente apipjaustymo momentas yra susietas su vardo davimu vaikui. Tai galime matyti iš Luke 2: 21.

Pirmieji krikščionys tarpusavyje nesutarė, ar krikščionims tebereikia apipjaustymo. Anot Pauliaus, apipjaustymas nebereikalingas. Jam vienintelis reikšmės turintis dalykas – Kristaus sekimas.

Perkeltinė prasmė

Senajame ir Naujajame Testamentuose „apipjaustymas“ taip pat naudojamas perkeltine prasme. Pavyzdžiui, širdies ar liežuvio apipjaustymas yra paklusnumo įsakymams ir meilės Dievui metafora. „Neapipjaustyta širdis“ reiškia, kad žmogus nesilaiko Toros, tad yra tarsi „neapipjaustytas“.

Laiške Colossians 2:11 apipjaustymas yra krikšto metafora.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime