Serafai

Serafai Izaijo 6:1-7 – dangiškosios būtybės, stovinčios viršum Dievo sosto ir šaukiančios „šventas, šventas, šventas“. Jie turi ne tik po tris poras sparnų, bet ir žmogiškus bruožus: veidą, kojas ir žmogaus balsą. Apreiškimo Jonui 4:6-9 eilutės veikiausiai mini kaip tik šias būtybes iš pranašo Izaijo knygos. Jų užduotis – pabrėžti Dievo šventumą.

Gyvatę primenanti būtybė

Žodis „serafas“ kilęs iš hebrajų kalbos ir tikriausiai reiškia kažką panašaus į „tas, kuris degina (savo priešus)“. Keliose Senojo Testamento vietose jis taip pat reiškia „gyvatę“ (Skaičių 21:6-9, Pakartoto įstatymo 8:15, Izaijo 14:29 ir Izaijo 30:6). Pranašo Izaijo knygos 6 skyriaus serafai dažniausiai siejami su tuo laiku gerai žinomu vaizdiniu: sparnuota kobra – dangiškoji būtybė, kurios pareiga saugoti. Šis atvaizdas kilo iš Egipto, bet taip pat buvo rastas ir Izraelyje, pavyzdžiui, ant žiedų su antspaudu.

Angelai

Vėlesnėse žydų ir krikščionių tradicijose serafai laikomi angelais. Pačioje Biblijoje taip nėra.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime