Pranašas Naujajame Testamente

Ankstyvojoje krikščionybėje pranašas buvo tas, kuris žinią, gautą iš Dievo Tėvo, Jėzaus Kristaus ar Šventosios Dvasios, perduodavo ją kitiems.

Jonas Krikštytojas

Pirmasis Naujajame Testamente aprašytas pranašas yra Jonas Krikštytojas. Apie savo pašaukimą jis sužinojo iš Dievo ir ragino žmones atgailauti, nes Dievo teismas neišvengiamas.

Jėzus

Visose keturiose Evangelijose Jėzus vaizduojamas kaip pranašas. Ne tik kiti žmonės (Matthew 16:14), bet ir jis pats save laikė pranašu (žiūrėti pavyzdžiui Matthew 13:57).

Kaip ir pranašai Senajame Testamente, Jėzus mato regėjimus (pavyzdžiui Luke 10:18). Jis taip pat pamokslauja apie laikų pabaigą (Mark 13:4-37). Lukas ypač pabrėžia pranašišką Jėzaus asmens pusę. Jam Jėzus – pranašas, apie kurį seniai bylojo raštai. (Acts 3:22-23).

Pranašavimas ankstyvojoje bažnyčioje

Ankstyvojoje bažnyčioje pranašavimas buvo plačiai paplitęs. Vyravo įvairios pranašavimo formos, tačiau yra keletas atsikartojančių bruožų:

 • pranašai aktyviai dalyvavo bendruomenėje, kuriai priklausė. Pranašavimo tikslas buvo bažnyčios kūrimas, o ne rūpinimasis pavieniais jos nariais;
 • nors žmonės buvo įsitikinę, kad Šventąją Dvasią gavo visa bažnyčia (žiūrėti Acts 2:17-18), ne kiekvienas bažnyčioje laikytas pranašu. Paprastai buvo speciali bažnyčios narių, kurie pranašavo ir buvo atpažįstami kaip pranašai, grupė. Tačiau riba tarp jų ir kitų kongregacijos narių nebuvo labai ryški. Visa bažnyčia turėjo kritiškai ištirti pranašus (Revelation 2:2);
 • pranašo žinia paprastai atitiko tradiciją: esamus Biblijos tekstus ar krikščionišką žodinę tradiciją;
 • kartais pranašai teigdavo, kad jų apreiškimai yra Jėzaus žodžiai.

Paulius apie pranašavimą

Paulius pranašystę laikė viena svarbiausių Šventosios Dvasios dovanų (žiūrėti pavyzdžiui 1 Corinthians 12:8-11). Anot jo, pranašavimas buvo tiesioginis Dievo apsireiškimas, skirtas kurti bažnyčią. Tikriausiai jis laikė save pranašu, nors apie save, kaip tokį, pats Paulius užsimena.

Apreiškimo Jonui knyga

Aiškiausias krikščioniškos pranašystės pavyzdys – Apreiškimas Jonui. Visa ši knyga pateikiama kaip pranašystė (dieviškasis Jėzaus Kristaus apreiškimas), perduotas per jo tarną Joną (Revelation 1:1).

 

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime