Kunigas: pareigos

Dauguma kunigo pareigų susijusios su jo darbu/tarnyste šventovėje.

Kokios buvo kunigo pareigos?

Kunigai turėjo daug skirtingų pareigų. Svarbiausios jų buvo:

 • žmonių vardu aukoti Dievui aukas;
 • perduoti žmonėms Dievo palaiminimą;
 • mokyti žmones tikėjimo ir kai kurių teisinių klausimų;
 • pripažinti žmones ir daiktus švariais ir nešvariais;
 • lydėti karius žygiuose.

Karaliaus tarnyboje

Nuo X iki VI a. pr. Kr. kunigai tarnavo Izraelio ir Judo karaliams. Jiems vadovavo vyriausiasis kunigas.


Valdant karaliui Saliamonui šventykloje dirbo palyginti nedaug kunigų. Tik po karaliaus Jošijo atliktos kulto reformos Jeruzalėje gerokai padaugėjo kunigų (%2 Karalių 23:8-9.

Kunigų pasiskirstymas

Persų laikotarpiu (nuo V a. pr. Kr.) jau buvo itin daug kunigų. Jie buvo suskirstyti į skyrius ir dirbo grupėmis. Pagal 1 Metraščių 24 iš viso buvo dvidešimt keturios grupės.


Kunigų grupės paeiliui atlikdavo vienos savaitės patarnavimus Šventykloje pasiskirstydami pagal grafiką. Per šešerius metus kiekvienas kunigų skyrius turėjo trylika tarnybos savaičių. Ši pakaitinė tarnyba taip pat minima pasakojime apie Zacharijo pašaukimą Luko 1:5-9.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime