Vyriausiasis kunigas

Vyriausiasis kunigas buvo visų kunigų vadovas. Vyriausiojo kunigo, kaip ir eilinio kunigo, pareigos buvo paveldimos.


Pirmasis vyriausiasis kunigas buvo Aaronas, kurį patepė Mozė.

Griežti reikalavimai

Senajame Testamente vyriausiesiems kunigams galiojo tos pačios taisyklės kaip ir eiliniams kunigams. Tačiau kai kuriose situacijose vyriausiesiems kunigams taikomi reikalavimai buvo griežtesni:

  • Vyriausiajam kunigui nebuvo leidžiama dėl gedulo taršyti plaukų ar persiplėšti drabužių.
  • Vyriausiajam kunigui nebuvo leidžiama artintis prie numirėlio, net mirusio tėvo ar motinos kūno (Kunigų 21:10-12).
  • Vyriausiasis kunigas turėjo vesti moterį, kuri yra mergelė ir iš kunigų šeimos (Kunigų 21:13-15).

Vyriausieji kunigai Naujojo Testamento laikais

Senajame Testamente vyriausiųjų kunigų minima nedaug. Naujajame Testamente vienu metu vyriausiaisiais kunigais vadinami du vyrai: Kajafas ir Anas (Luko 3:2). Pirmasis buvo tuo metu pareigas einantis vyriausiasis kunigas, o kitas – jo pirmtakas.


Senajame Testamente netiesiogiai nurodoma, kad žmogus tampa vyriausiuoju kunigu visam gyvenimui (Skaičių 35:25). Galbūt todėl Aas, net ir romėnų prefektui Valerijui Gratui nušalintas jį nuo vyriausiojo kunigo pareigų, vis dar yra vadinamas vyriausiuoju kunigu.

Na štai - ir atėjo laikas prenumeratai :)

Už 12€ per metus klausykite Audio Naująjį Testamentą, lyginkite visus čia pateiktus Biblijos vertimus, skaitykite visą Biblijos Žinyną, tyrinėkite jo žemėlapius, kopijuokite Biblijos tekstą asmeniniams tikslams.

Prenumeratą įsigysite  >> spausdami čia <<

 

 

Bible Society of Lithuaniav.4.14.1
draugaukime