Kunigas

Kunigai buvo tarpininkai tarp Dievo ir žmonių. Jie atliko svarbią užduotį Susitikimo Palapinėje ir Jeruzalės šventykloje.


Senojo Testamento kunigo pareigos nedaug kuo skyrėsi nuo Naujojo Testamento kunigo pareigų.

Tėvas sūnui

Izraelyje kunigo pareigos buvo paveldimos ir visam gyvenimui. Pagal Išėjimo 28, kunigystės tarnystė buvo paskirta Aaronui ir jo palikuonims iš Levio giminės. Tačiau su kunigyste buvo susijusios tam tikros sąlygos. Dievas yra šventas, todėl jo kunigai turi elgtis šventai (žr., pavyzdžiui, Kunigų 21:1-23). Kunigas turi būti sveikas ir be jokių fizinių trūkumų bei laikytis tam tikrų aprangos taisyklių (žr. Išėjimo 28:1-43).

Be savos žemės

Kai Izraelio giminėms buvo dalijama Pažadėtoji žemė, Levio gentis, kuriai priklausė kunigai, teritorijos negavo. Jiems buvo priskirti keli miestai ir žemės plotai, kuriuose jie galėjo gyventi ir apsirūpinti. Be to, kunigai gyveno dalinai iš šventyklai atneštų aukų bei dalies šventyklai skirtos dešimtinės.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime