Bendravimo auka

Bendravimo aukos buvo savanoriškos. Didelę dalį šios aukos metu paaukoto gyvulio mėsos suvartodavo kunigas ir tie, kurie ją aukojo.


Bendravimo aukų aukojimo taisykles galima rasti Kunigų 3.

Kada bendravimo auka buvo aukojama?

Bendravimo aukos buvo itin svarbios švenčiant kokią nors šventę (1 Samuelio 11:15). Svarbi bendravimo aukos apeigų dalis buvo bendruomeninis valgis (Pakartoto įstatymo 27:7).


Bendravimo auka taip pat dažnai būdavo aukojama kaip padėkos auka.

Bendravimo aukų atnašos

Bendravimo aukų atnašomis galėjo būti jautis, karvė, avis ar ožka. Tai galėjo būti jokio trūkumo neturintis patinas arba patelė.


Pirmiausia gyvulio krauju iš visų pusių turėjo būti apšlakstomas aukojimo altorius. Aukojamo gyvūno riebalai turėjo būti sudeginti Dievo akivaizdoje, o didžioji mėsos dalis skiriama kunigams. Kita aukojamo gyvulio mėsos dalis buvo skiriama tiems, kurie atnešė atnašą bendravimo aukai aukoti. Ji buvo valgoma per bendruomenines vaišes.

Bendravimo auka kaip padėkos auka

Jei kas aukodavo bendravimo auką dėkodamas Dievui, tai drauge su padėkos auka turėjo atnašauti ir „neraugintų, su aliejumi įmaišytų papločių, neraugintų, aliejumi apteptų bandelių bei aliejuje išminkytų rinktinių miltų papločių“ (Kunigų 7:12). Po vieną visų rūšių duonos paplotį reikėdavo atiduoti kunigui. Kiti papločiai buvo sudeginami ant aukojimo altoriaus.


Dėkojimui skirtos bendravimo aukos mėsa turėjo būti valgoma tą pačią dieną, kai ji aukojama.

Susijusios Rašto vietos

Kunigų 3

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime