Atlyginimo auka už netyčines nuodėmes

Atlyginimo aukos už nuodėmes buvo skirtos atsiteisti už netyčines nuodėmes. Tai nebuvo savanoriška ar spontaniška auka.


Aukų už nuodėmes taisykles galima rasti Kunigų 4-5.

Kada buvo aukojamos atlyginimo aukos už nuodėmes?

Atlyginimo aukos už nuodėmes pirmiausia buvo skirtos atsiteisti už netyčines nuodėmes. Šiam aukų tipui buvo taikomos skirtingos taisyklės atsižvelgiant į tai, kas nusidėjo: vyriausiasis kunigas, visa bendruomenė, tautos vadai ar paprastas žmogus.


Permaldavimo auką už nuodėmę taip pat reikėjo aukoti:

 • šventinant altorių (Kunigų 8:15);
 • gimus vaikui (Kunigų 12).

Šie du pavyzdžiai rodo, kad aukojant permaldavimo auką už nuodėmes nebūtinai turėjo būti nuodėmė.

Kokie gyvūnai buvo aukojami?

Kaip atlyginimo auka už nuodėmes buvo atnašaujami sveiki, jokių trūkumų neturintys jaučiai, ožiai arba ožkos.


Gyvūną reikėdavo atvesti prie Susitikimo Palapinės durų. Atnašą atvedęs žmogus čia uždėdavo ranką ant gyvūno galvos, ir gyvūnas būdavo papjaunamas. Paskui kunigas atlikdavo keletą apeigų su gyvūno krauju ir galiausiai sudegindavo atnašą ant aukojimo altoriaus. Gyvūno oda, viduriai ir mėsa buvo sudeginami už stovyklos ant laužo.


Jei tuo pat metu buvo atvedamos atnašos ir kitų tipų aukoms aukoti, permaldavimo auka už nuodėmes visuomet buvo aukojama pirmoji.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime