Auka už nuodėmes

Jei žmogus tyčia ar netyčia nusižengė Dievo įstatymams, jam už tai tekdavo atsiteisti aukojant permaldavimo auką už nuodėmes.


Aukų už nuodėmes taisykles galima rasti Kunigų 5 skyriuje.


Kokiais atvejais buvo aukojamos aukos už nuodėmę?

Aukos už nuodėmę buvo aukojamos:

 • kai asmuo, tapęs nusikaltimo liudytoju, atsisako liudyti teisėjui;
 • kai kas nors neapgalvotai prisiekia;
 • kai kas nors paliečia ką nors nešvaraus;
 • kai kas nors pasiima tai, kas buvo pašvęsta Dievui.

Aukos už nuodėmes

Kaip atnaša aukai už nuodėmes buvo atvedama avis arba ožka. Neturtingi žmonės, neturėję išteklių tokiai aukai, galėdavo paaukoti du purplelius arba du balandžius; o jeigu kas net ir to negalėjo sau leisti, tuomet galėjo paaukoti javų auką.


Aukojamam gyvūnui turėjo būti nustatyta vertė. Be to, tam tikrais atvejais už auką reikėdavo grąžinti pinigus. Gyvūno vertę ir aukos grąžinimo vertę nustatydavo kunigai.

Susijusios Rašto vietos

Kunigų 5

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime