Dievų sūnūs

„Dievų sūnūs“ Senajame Testamente nurodo į dangiškąsias būtybes.

Dievo sūnūs ar Dievų sūnūs?

Hebrajų kalboje šis terminas skamba kaip „bnei elohim“ (arba „bnei elim“). Žodelis „bnei“ reiškia „sūnūs“, o „elohim“ reiškia „Dievas“ arba „dievai“. Kai kurie vertimai šį posakį verčia kaip „Dievo sūnūs“, bet tai nėra pati tiksliausia prasmė. Hebrajų kalboje dažnai vartojamas junginys „[kažkieno] sūnūs“ kalbant apie kieno nors kilmę. Šio termino „bnei elohim“ atveju kalbama apie būtybes, kurios yra dieviškos kilmės. Taigi pirmiausia turime nuorodą į dievus. Ugarito tekstuose tas pats posakis vartojamas kaip tik tokia prasme.

Kur juos aptinkame Biblijoje?

Senajame Testamente posakis „Dievų sūnūs“ aptinkamas įvairiomis prasmėmis:

 • Pradžios 6:2-4 dievų sūnūs renkasi sau žmonas iš žmonių dukterų. Panašu, jog šis motyvas yra perimtas iš mitologijos: čia minimi dievai yra gerai pažįstami iš rytietiškų mitų. Pradžios pasakojimo autorius šiuo motyvu pavaizdavo iki tvano egzistavusį chaosą.
 • Jobo 1:6, Jobo 2:1, Jobo 38:7, Psalmės 29:1 ir Psalmės 89:7 „bnei elohim“ yra suprantami kaip antžmogiai, priklausantys Dievo dangiškajam dvarui. Jie garbina Dievą ir jam tarnauja. Vėlesniu laikotarpiu jie buvo laikomi angelais (taip pat žr. Danieliaus 3:25-28).
 • Panašus posakis randamas Psalmės 82:6. Rūpestį čia kelia „bnei elijon“, „Aukščiausiojo sūnūs“ arba „dievai“. Šiame tekste Dievas jiems sako, kad jie kris ir mirs kaip visi žmonės. Taigi čia dievų sūnūs yra absoliučiai atskirti nuo Dievo.

Cenzūros pėdsakai?

Kai kuriuose vertimuose Pakartoto įstatymo 32:8 eilutė sako, jog Dievas „nustatė tautų ribas pagal Izraelio sūnų skaičių“. Bent jau taip sakoma Mazoretiniame tekste. Tačiau viename Negyvosios jūros ritinių fragmentų ir Septuagintos tekste kalbama ne apie „Izraelio sūnūs“, o apie „Dievo sūnūs/dievus“ („bnei elohim“). Manoma, kad toks veikiausiai buvo pirminis Pakartoto įstatymo 32:8 tekstas, o vėlesni redaktoriai galėjo pakoreguoti tekstą manydami, jog terminas „dievai“ prieštarauja Dievo, kaip vienintelio Dievo, sampratai.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime