Kerubai

Kerubais (vienaskaita – kerubas) Senajame Testamente vadinamos dangiškosios būtybės su sparnais. Jie turi liūto kūną ir žmogaus galvą. Ezechielio knygoje jie apibūdinami kaip būtybės su keturiais sparnais ir keturiais skirtingais veidais.


Svarbiausia kerubų funkcija – laikyti Dievo sostą.

Kokią formą jie įgauna?

Biblijoje kalbama ne tik apie kerubų atvaizdus ar statulas, bet ir apie juos pačius kaip gyvas būtybes:

 • Kerubų atvaizdai buvo išsiuvinėti padangtės uždangoje, kuri skyrė šventų švenčiausiąją vietą (žr. Išėjimo 26:1).
 • Ant 1184 viršaus taip pat buvo medinės, auksu padengtos kerubų figūros (Išėjimo 25:18-22).
 • Saliamonas buvo padaręs dvi septynių pėdų aukščio paauksuotas kerubų statulas ir pastatęs šventyklos šventų švenčiausioje vietoje (1 Karalių 6:23-28).
 • Saliamono šventyklos sienos, iš vidaus ir iš lauko pusės, buvo papuoštos kerubų raižiniais (1 Karalių 6:29).
 • Gyvi kerubai saugojo Edeno sodą (Pradžios 3:24) ir laikė Dievo sostą (Ezechielio 9:3). 2 Samuelio 22:11 ir Psalmės 18:10 Dievas pereina dangų kerubų nešamas.

Dievo Šventumo gynėjai

Kerubai Biblijoje atlieka skirtingas funkcijas: saugo Edeno sodą (Pradžios 3:24, saugo Dievo poilsio vietą žemėje (1 Karalių 6:29-35, saugo ir neša Dievo sostą.


Šiuo atveju jie atlieka apsauginę funkciją ir kartu yra Dievo buvimo, jo didybės ir šventumo ženklas. Šią mintį randame įvairiose Biblijos vietose:

 • posakyje „galybių Viešpats, sėdintis soste virš kerubų“ (pavyzdžiui, 1 Samuelio 4:4 ir 2 Samuelio 6:2).
 • Sandoros skrynios atvaizduose: Saliamono šventykloje dvi viršum Sandoros Skrynios esančios kerubų statulos sudarė Dievo sostą. Pati Skrynia buvo laikoma Dievo pakoju (1 Karalių 8:6-8).
 • Dievo sosto-karietos regėjime Ezechielio 1 ir Ezechielio 8-11.

Ar jie angelai?

Pačioje Biblijoje kerubai neįtraukiami į angelų skaičių, bet vėlesnėse žydų ir krikščionių tradicijose – taip.


Panašūs atvaizdai senovės Artimuosiuose Rytuose


Senovės Artimuosiuose Rytuose buvo atvaizdų, panašių į Biblijos kerubus. Mesopotamijos tekstuose randama būtybių, pavadintų žodžiu „karibu“, kurios dažnai vaizduojamos kaip sfinksai (liūtas su sparnais ir žmogaus galva). Taip pat yra dievybės sostą sudarančių sfinksų atvaizdų ir figūrų.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime