Angelai Senajame Testamente

Senajame Testamente yra skirtingos dangiškųjų būtybių grupės, kurios vėliau buvo pavadintos „angelais“:

Dievo pasiuntiniai

Dievui tarnaujančios dangiškosios būtybės hebrajų kalboje paprastai vadinamos „malakim“ (vienaskaita – „malak“). Tai visų pirma reiškia „pasiuntinys“. Priimtinas vardas tokiems dangiškiems pasiuntiniams tapo „angelas“. Šie dangiškieji pasiuntiniai turi įvairias pareigas Senajame Testamente:

 • perduoda žmonėms Dievo nurodomas užduotis;
 • paskelbia apie ypatingus įvykius;
 • saugo tikinčiuosius ir baudžia jų priešus;
 • vykdo Dievo bausmę nusidėjėliams.

Dangiškieji pasiuntiniai paprastai pasirodo žemėje žmogaus pavidalu. Jų dažnai kaip angelų neatpažįsta (žr., pavyzdžiui, Pradžios 18). Jie atrodo įspūdingai (pavyzdžiui, Teisėjų 13:6) ir žino viską, kas vyksta žemėje (2 Samuelio 14:20).

Kitos dangiškosios būtybės

Senajame Testamente minimi ir kitų Dievui priklausančių dangiškųjų būtybių vardai, pavyzdžiui „Dievų sūnūs / dievai“ (Pradžios 6:2 ir Jobo 38:7), „šventieji“ (Pakartoto įstatymo 33:3, Jobo 15:15, Psalmė 89:6 –8} ir Zacharijo 14:5), ir „Aukščiausiojo sūnūs“ (Psalmė 82:6).

Kai kuriais atvejais minimi dievai ar dievų dukterys (pavyzdžiui, Pradžios 6:1-4 ir Psalmė 82:6), bet biblinis tekstas čia jų dieviškumą sumenkina. Kitais atvejais minimi dieviškieji Dievo tarnai.

Vėliau visos šios būtybės bus priskirtos „angelų“ kategorijai.

Kerubai ir serafai

Kerubai ir serafai – tai dangiškosios būtybės, kurios, priešingai nei dangiškieji pasiuntiniai, apibūdinamos kaip turinčios sparnus. Pačioje Biblijoje kerubai ir serafai tarp angelų neskaičiuojami, bet vėlesnėje žydų ir krikščionių tradicijose skaičiuojami.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime