Demonai senovės Artimuosiuose Rytuose

Senovės Artimuosiuose Rytuose tikėjimas demonais buvo svarbus pasaulėžiūros aspektas. Dvasios ir demonai darė įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui.

Žemesnės už Dievus

Dvasios priklausė dieviškajam pasauliui, bet už dievus jos buvo žemesnės. Dievai įtvirtino tam tikrą tvarką pasaulyje. Jie galėjo įsikišti į žmonių gyvenimus atlygindami jiems už gerus darbus ar bausdami už blogus. Būtent dvasios dievų vardu tą atlygį ar bausmę nešdavo. Priklausomai nuo dievų sprendimo, dvasios galėjo nešti žmogui sėkmę (palaiminimą) arba nelaimę (prakeiksmą). Taigi dieviškoje tvarkoje savo vietą turėjo ne tik žmogų globojančios, palaiminimą ir laimę nešančios dvasios, bet ir žmogų varginančios, nelaimę, ligą ir mirtį nešančios dvasios.

Piktosios dvasios

Už dieviškosios tvarkos ribų viešpatavo chaosas. Tai buvo demonų, piktųjų dvasių karalystė. Jie taip pat galėjo įsiveržti į tvarkos pasaulį ir pulti žmogų. Kartais demonų puolimo pasekmė būdavo liga, pavyzdžiui, galvos skausmas, depresija, epilepsija, negalia ar beprotybė.


Norint kovoti su blogomis dvasiomis, pirmiausia reikėjo nustatyti jų tapatybę. Piktosioms dvasioms išvaikyti tekdavo kviestis priešiškas pajėgas: dievus ar gerąsias dvasias. O jei piktąsias dvasias būtų prišaukusi dievo rūstybė, tą dievą reikėdavo permaldauti užkalbėjimais ir įvairiais ritualais.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime