Kazuistiniai įstatymai

Kazuistiškai suformuluoti įstatymai pateikia bendrą situaciją, kuri prasideda žodeliu „kai“ (hebrajiškai „ki“). Paskui žodelio „jei“ (hebrajiškai „im“) pagalba, po kurio eina bausmė arba nuosprendis, paeiliui išdėstomi visi įvairūs konkretūs atvejai. Pavyzdžiui, Kunigų knygoje Kunigų 1:2 skaitome:


„Kai kas nors iš jūsų nori atvesti Viešpačiui gyvulio atnašą, atveskite atnašą iš jaučių bandos ar iš avių bei ožkų kaimenės.“


Paskui rikiuojami specialūs atvejai:

 • „Jei (im) atnaša yra deginamoji auka (...)“, žr. Kunigų 1:3-9.
 • „Jei (im) atnaša deginamajai aukai yra iš smulkių gyvulių ­ avių ar ožkų kaimenės, (...)“, žr. Kunigų 1:10-13.
 • „Jei (im) atnaša VIEŠPAČIUI yra deginamoji auka iš paukščių, (...)“, žr. Kunigų 1:14-17.

Ši specifinė kazuistinė frazeologija ne visada yra aiški vertimuose.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime