Purimas

Purimo šventės ištakos yra randamos Esteros knygoje. Skirtingai nuo kitų švenčių, įsteigtų pagal dieviškuosius nurodymus, Purimą inicijuoja Mordechajas ir Estera tam, kad atšvęstų pergalę prieš savo engėjus.

2 Maccabees 15:36, Purimo šventė vadinama „Mardochajo diena“. 

Adaras

Purimas yra švenčiamas keturioliktą Adaro (vasario/kovo) mėnesio dieną. Šventės pavadinimas kilo iš pasakojimo Esther 3:7. Persų karaliaus tarnas Hamanas meta burtą (persų kalba - pur), kad nustatytų žydų išnaikinimo datą, bet Esterai, kuri yra karaliaus žmona žydė, ir jos įtėviui Mordechajui pavyko laiku sukliudyti šiam planui. Po viso to, karaliaus įsakymu Hamanas ir jo sūnūs pakarti kartuvėse. 

Per Purimo šventę plačiai švenčiamas išsigelbėjimas nuo tautos išnaikinimo.

Papročiai

Purimo šventės išvakarėse žydai pasninkauja prisimindami Esteros pasninką Esther 4:15-16.

 

Per pačią šventę sinagogoje skaitoma Esteros knyga. Kiekvieną kartą ištariant Hamano vardą, žmonės daro viską, kad tik jį užgožtų barškučiais ir kojų trepsėjimais. Tiek vaikai, tiek suaugusieji persirengia kaukėmis ir kostiumais. Valgomi ypatingi sausainiai, vadinami „Hamano ausimis“.


Žmonės dovanoja dovanas vieni kitiems ir vargšams (kaip ir Esther 9:22).

 

Susijusios Rašto vietos

Esteros 9.20 - Esteros 9.32

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime