Atleidimas Senajame Testamente

Atleidimas Senajame Testamente dažniausiai taikomas Dievo ir žmogaus santykiams. Žmogus yra priklausomas nuo savo kūrėjo, tačiau jį nuo kūrėjo skiria nuodėmė. Todėl žmonėms reikia Dievo atleidimo, kad susitaikymas būtų įmanomas.

Atleidimo būtinybė

Senajame Testamente Izraelio Dievas apibūdinamas kaip šventasis Dievas. Jis nesitaiksto su savo duotų įsakymų pažeidimu. Šio šventojo Dievo akivaizdoje žmogus susiduria su savo nuodėme. Eidamas prieš Dievo valią, žmogus praranda santykį su savo Kūrėju. Jis gyvena Dievo rūstybėje, todėl bijo Dievo teismo (žr., pvz., Psalm 38:3-4 ir Daniel 9:16). Atleidimas reiškia, kad yra pašalinta kliūtis tarp Dievo ir žmogaus, ir žmogus vėl gali turėti santykį su Dievu ir patirti ramybę savo gyvenime.

Atleidimas per Dievo Gailestingumą

Tai, kad Dievas atleidžia žmonėms, Senajame Testamente priskiriama jo {topic_719_gailestingumui (žr. Isaiah 60:10). Maldaudami atleidimo žmonės dažnai kreipiasi į tą dievišką gailestingumą, kaip pavyzdžiui {topic_1723_Mozė meldė atleidimo savo žmonėms Exodus 34:6-9.

Būdai, kuriais galima atleisti

Senajame Testamente atleisti galima dėl:

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime