Sandora Senajame Testamente

Sandora (hebrajų žodis berit) Senajame Testamente yra iškilmingas pažadas, kuris duodamas prisiekiant. Sandora sukuria dviejų grupių santykius. Šie santykiai nustatomi pagal sandoros sąlygas: nustatytas prievoles, galiosiančias vienai ar abiem šalims.

Sandora, po šeimos, buvo antras pagal svarbumą žmonių tarpusavio santykių pagrindas. Todėl ji atlieka esminį vaidmenį Izraelio istorijoje ir religijoje.

Skirtingos sandorų rūšys

Senajame Testamente keturios skirtingos sutarčių rūšys vadinamos „sandora“ (berit):

 • Suvereniteto susitarimai: juose įrašomos pareigos, kurias valdovas prisiima tam tikru klausimu. Vienas iš pavyzdžių yra sutartis tarp Babilono karaliaus ir jo vasalo, Judo karaliaus Zedekijo (Ezekiel 17:13).
 • Sandora tarp lygių šalių: abi šalys įsipareigoja viena kitai duodamos priesaiką. Šalys tai daro siekdamos palaikyti taiką arba, pvz., sudaryti (karinį) aljansą. Kaip pavyzdys gali būti, susitarimas tarp {topic_1266_Abraomo ir Abimelecho (Genesis 21:25-32) bei Izraelio ir Judo bei kaimyninių šalių sąjunga (žr., pvz., 1 Kings 15:19).
 • Globa: galingesnė šalis, padedama pavaldžios šalies, prisiima tam tikrus įsipareigojimus. Pavyzdžiui, Dievo, Abraomo ir Dovydo sandoros.
 • Pažadas duotas su priesaika: tai vėlesnis sandoros vystymosi etapas, kuriame dalyvauja tik viena šalis. Siekiama ne užmegzti dviejų šalių santykius, o užtikrinti, kad būtų įvykdyti tam tikri įsipareigojimai. Pavyzdys yra Jošijo sandora. Jošijas ir jo valdoma tauta žada Dievui laikytis šventykloje rastos Įstatymo knygos reikalavimų (2 Kings 23:3).

Religiniai paktai

Senajame Testamente egzistuoja ne tik pasaulietiniai dviejų žmonių grupių susitarimai, bet ir religiniai paktai. Tokiu atveju Dievas sudaro sandorą su žmonėmis arba su asmeniu. Šiuo atveju galima atskirti:

a. susitarimus, kuriuose Dievas duoda pažadą, kaip:

B. sandoros, pagal kurias žmonėms nustatomi tam tikri įpareigojimai, kaip:

 • Mozės sandora (Exodus 24);
 • Jozuės sandora padaryta Šecheme (Joshua 24);
 • Jošijo sandoros atnaujinimas (2 Kings 22-23);
 • Ezros sandora (Nehemiah 9-10).

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime