Dešimt Dievo įsakymų: turinys

Dešimtyje Dievo įsakymų yra užrašyti pagrindiniai principai, kaip žmonės turėtų elgtis su Dievu ir vieni su kitais. Čia įsakymai pateikiami Kiekvienam įsakymui pateikiamas trumpas paaiškinimas.

1. „Negarbink kitų dievų, tik mane“

Pirmajame įsakyme Dievas reikalauja, kad jo žmonės garbintų tik jį vieną, ir negarbintų kitų dievų.

2. „Nedaryk jokių atvaizdų...“

Antrasis įsakymas draudžia bet kokią stabo garbinimo formą. Tai apima ne tik kitų tautų dievų atvaizdus, bet ir paties Izraelio Dievo atvaizdus.

 

Senovės Artimuosiuose Rytuose žmonės tikėjo, kad dievų statulos suteikia jiems tam tikrą galią šiai pavaizduotai dievybei. Stabo garbinimu, buvo galima užsitikrinti dievybės palaiminimą ir apsaugą. Antrasis įsakymas aiškiai parodo, kad Izraelio Dievas yra suverenus Dievas; žmonės negali jo kontroliuoti ir negali bandyti to daryti.

3. „Nenaudok mano vardo piktam...“

Sakoma, kad Dievo vardas turi galią. Žmonės neturi naudotis Dievo vardu, kad patys įgytų valdžią. Pavyzdžiui, jie neturi naudoti Dievo vardo kam nors keikti ar melagingai liudyti.

4. „Atmink ir švęsk Šabo dieną...“

Šabas (septintoji diena) paskirtoji poilsio diena tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Ši diena taip pat skirta apmąstyti, kaip Dievas išgelbėjo savo žmones iš Egipto vergovės (Deuteronomy 5:15).

5. „Gerbk savo Tėvą ir Motiną...“

Penktasis įsakymas yra skirtas nebūtinai mažiems vaikams, bet apskritai šeimos vieneto – vieno svarbiausių (izraelitų) visuomenės sudedamųjų dalių – išsaugojimui.

6. „Nežudyk...“

Hebrajų Biblijoje vartojamas žodis reiškia „žmogžudystę“, t. y. už įstatymo ribų esantis žmogaus gyvybės atėmimas. Galbūt šia taisykle buvo tikslingai siekiama sustabdyti atskirus kraujo keršto veiksmus. Ši taisyklė taip pat gali būti susijusi su nehumanišku elgesiu, kuris baigiasi mirtimi.

7. „Nesvetimauk...“

Septintasis įsakymas apsaugo santuoką. Ji draudžia lytinius santykius tarp vyro (vedusio ar vienišo) ir kito vyro žmonos.

8. „Nevok...“

Čia draudžiama vogti kito asmens turtą. Gali būti, kad tekste taip pat kalbama apie žmonių vagystes, kuomet grobiamas žmogus ir paverčiamas vergu.

9. „Melagingai neliudyk...“

Devintasis įsakymas draudžia žmonėms melagingai liudyti prieš ką nors teisėjo akivaizdoje. Dėl tokių melagingų parodymų žmogus gali būti neteisingai pasmerktas mirčiai (žr. 1 Karalių 21:8-14).

10. „Negeisk savo artimo namų...“

Dešimtasis įsakymas smerkia geidulingą kito žmogaus ar tau nepriklausančio dalyko troškimą. Juo taip pat smerkiami bet kokie veiksmai, kurių imamasi bandant pasisavinti geidžiamus daiktus ar žmones.

Atkreipkime dėmesį, kad yra ir alternatyvūs šių įsakymų numeravimo būdai, pavyzdžiui, sujungiami 1 ir 2 įsakymai, o 10-tasis išskiriamas į du. Plačiau apie tai - šiame straipsnyje.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime