Dievas

„Elis“ hebrajiškai reiškia „dievas“. Tas pats žodis yra ir kanaaniečių dievo vardas. Senajame Testamente Elis yra vienas iš YHWH vardų. Šio žodžio daugiskaita (hebrajiškai Elohim) Senajame Testamente dažniausiai vartojama minint Izraelio Dievo vardą.

Dievas Elis Ugarito tekstuose

Didžioji informacijos apie dievą Elį dalis aptinkama Ugarito tekstuose, kurie parašyti apie 1400 m. pr. Kr. Juose dievas Elis pristatomas kaip aukščiausia dievybė, visos dievų grupės (dar vadinamos „panteonu“, žr. dievai ir dvasios) vadovas.

Elis ir YHWH

Senajame Testamente YHWH (Viešpats) vaizduojamas kaip vienintelis Dievas. Šitaip YHWH, kaip Izraelio Dievas, visiškai perima Elio pozicijas. Žodis Elohim, Elio daugiskaita, paprastai vartojama minint Izraelio Dievą.

Deriniai su dievo Elio vardu

Žodelis „el“ taip pat vartojamas tam tikruose deriniuose, pavyzdžiui:

 • El Elijon, „Dievas Aukščiausiasis“ (pavyzdžiui, Pradžios 14:18-20)
 • El Šadai, „Dievas Visagalis“ (pavyzdžiui, Išėjimo 6:3)

Šį žodelį taip pat galima rasti varduose: Izraelis, Samuelis ir Elijas; ar vietovių: Betelis („Dievo namai“), pavadinimuose.

Kviečiame prisijungti!

Užsiregistravę ir prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams

Bible Society of Lithuaniav.4.7.23
draugaukime